Złap naturalne orzeźwienie

Warka Radler, 2012/2013

W 2012 rynek piwa wszedł w fazę dojrzałości, konsumenci coraz częściej poszukiwali czegoś innego niż zwykłe lagery. Rozwijały się kategorie piw kraftowych i lżejszych piw smakowych. Na bazie tego trendu Lech i Warka niemal jednocześnie weszły na rynek z „radlerami”, ustanawiając nowy segment. W następnych latach do segmentu dołączali kolejni gracze, sytuacja zrobiła się bardzo konkurencyjna.

Stworzyliśmy dla Warki Radler długoterminową ideę komunikacyjną ORZEŹWIAJĄCEGO POŁĄCZENIA, którą realizowaliśmy inaczej na każdym etapie rozwoju segmentu.

Pierwszy etap kampanii skupiał się na eksponowaniu sensorycznych cech Warki Radler, jej odmienności od zwykłego piwa, intrygującego POŁĄCZENIA piwa i lemoniady, co kontrastowało wówczas z komunikacją konkurencji skupionej na sile orzeźwienia.

W drugim etapie budowania pozycji Warki Radler, wzbogacaliśmy świat marki o emocje wynikające z ciekawego POŁĄCZENIA, zawłaszczając okazje konsumpcji związane z latem I wakacjami.

Dzięki trafności i atrakcyjności komunikacyjnej idei ORZEŹWIAJĄCEGO POŁĄCZENIA, Warka Radler stała się synonimem Radlera w Polsce i zdobyła pozycję lidera z prawie 50% udziałem.